Masjid Al-Falah | Islamic Learning & Information Centre

Al-Falah TV

AlFalahTV

Kuliah Zohor Monday – Tafseer:
Lessons from the Al-Quran
Ustaz Syakir Pasuni

Kuliah Zohor Wednesday –
Seerah: 10 Promised Paradise
Ustaz Saifurrahman

Kuliah Zohor Thursday – Akhlaq:
Kisah Teladan Rasulullah dan Para Sahabat
Ustaz Md Ma’az Sallim

Kuliah Zohor Tuesday – Fiqh Ibadah:
Kisah al-Fiqh al-Manhaji Imam as-Syafie
Ustaz Khairani Basiran

Kuliah Zohor Wednesday –
Seerah: 10 Promised Paradise
Ustaz Saifurrahman