Masjid Al-Falah | Islamic Learning & Information Centre

Al-Falah TV

Ustaz Syakir Pasuni - Lessons from the Al Quran: Surah Yusuf [08.08.2016]

Ustaz Saifurrahman – Seerah: Sayyidina Abu Bakar [10.08.2016]

Ustaz Md Ma'az Sallim – Akhlaq: Tadabbur [11.08.2016]

Ustaz Muhammad Khairani Basiran – Kitab al-Fiqh al-Manhaji Imam as-Syafie: Bab Junub [16.08.2016]

Ustaz Saifurrahman – Seerah: Sayyidina Abu Bakar [17.08.2016]